ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

(၁၈) ကြိမ်မြောက် စုပေါင်း မဟာဘုံကထိန် ဆပ်ကပ် လှူဒါန်းခြင်း