ဒေသ(၂) ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးရုံး

မအူပင်-တွံတေးဝ၊ ညောင်တုန်း-မအူပင်၊ ညောင်တုန်း- ဆကာကြီး နှင့် ညောင်တုန်း-ပန်းတိုင် ရေလမ်းကြောင်းပုံကြမ်း

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ