ဒေသ(၂)၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးရုံး၊ ပုသိမ်မြို့ ၊ ရေလမ်းညွှန်ဌာန ၏ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ

မအူပင်-တွံတေးဝ၊ ညောင်တုန်း-မအူပင်၊ ညောင်တုန်း-ဆကာကြီးနှင့် ညောင်တုန်း-ပန်တိုင် ရေလမ်းကြောင်းပြ မြေပုံကြမ်း