၂၀၂၃ခုနှစ်၊ မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲနှင့် ငါးမျိုးစိုက်ထည့်ခြင်း အခမ်းအနား

 

 

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၃၀) ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်ကျင်းပသည့် မိုးရာသီ သစ်ပင်စိုက်ပွဲနှင့် ငါးမျိုးစိုက်ထည့်ခြင်း

အခမ်းအနားသို့ ရေအရင်းမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ သွားရောက်၍ ငါးမျိုးများထည့်ခြင်း၊ သစ်ပင်စိုက်ခြင်းများကို ဌာနမှ ဒုတိယ

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးများနှင့်အတူ တွံတေးမြို့နယ်သို့ သွားရောက်စိုက်ပျိုးခဲ့ပါသည်။