ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် မိသားစု မှ မွေးနေ့ကုသိုလ်ပြု အခမ်းအနား

(၅-၉-၂၀၂၃)