၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ကမ္ဘာ့ရေနေ့ အထိမ်းအမှတ် အလွတ်တန်းနှင့် ဝါသနာရှင်အဆင့် ဆောင်းပါးပြိုင်ပွဲ ဖိတ်ခေါ်ခြင်း